Reklamační řád

společnosti BPS-koupelny, s.r.o.

se sídlem Masarykova třída 197/3, 746 01 Opava

IČO: 25390023, DIČ: CZ25390023

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17736 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bps-koupelny.cz

 

  1.  DOLOŽENÍ PŮVODU ZBOŽÍ:

1.1 Při uplatňování reklamace je nutné předložit doklad o koupi zboží, bez tohoto dokladu nebude reklamace přijata ani vyřízená.

 

  1.  REKLAMACE SE VZTAHUJE:

2.1 Reklamace se vztahuje na výrobní, materiálové a skryté vady výrobku, které se projeví v garanční době.

 

  1.  REKLAMACE SE NEVZTAHUJE:

3.1 Mechanické poškození:

Zboží je nutno zkontrolovat při koupi, nebo při převzetí zboží. Na pozdější reklamování poškozeného zboží nebude brána zřetel. Převzetím zboží se rozumí jeho důkladná kvalitativní a kvantitativní kontrola společně s prodejcem nebo přepravcem. Případné nedostatky zjištěné touto kontrolou potvrdí obě strany svým podpisem. Zboží je nutno užívat k účelům tomu předurčeným. Reklamace se nevztahují na mechanické poškození, způsobené nevhodným zacházením.

3.2 Mechanický zásah do zboží:

Reklamace se nevztahuje na zboží, do kterého bylo mechanicky zasaženo, respektive zboží, které nebylo namontováno v souladu s montážním návodem výrobce a došlo u něho k mechanickým úpravám.

3.3 Odchylky rozměrů:

Reklamace se nevztahují na výrobní odchylky rozměrů. Výrobní tolerance rozměrů je ±3%.

3.4 Uplynutí garančního období:

Reklamace se nevztahují na zboží, které je po uplynutí záruční lhůty (minimální doba 24 měsíců – pokud není přímo u produktu uvedena delší záruční doba).

 

  1.  POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE:

4.1 Způsob uplatnění reklamace:

Reklamaci je nutné vždy uplatnit písemnou formou (reklamační protokol ke stažení). Popis spolu s fotodokumentací vady či poškození je nutné zaslat (pošta,e-mail) na adresu: BPS-koupelny, s.r.o., Skladištní 692/3, 746 01 Opava, e-mail: reklamace@bps-koupelny.cz . Ústní podání reklamace je nepřípustné.

4.2 Zpracování reklamace:

Po obdržení je reklamace zpracována a zavedena do systému.

4.3 Informace zákazníkovi:

Po zpracování reklamace je zákazník kontaktován zodpovědnou osobou (reklamační technik, obchodní zástupce) pro domluvení dalšího postupu. Další postup vyřízení reklamace je domlouván individuálně, dle charakteru reklamace. V případě, že budou chybět nějaké doklady, potřebné pro vyřízení reklamace, bude zákazník vyzván k jejich doložení.

4.4 Posouzení reklamace:

Po posouzení reklamace reklamačním technikem bude rozhodnuto a zákazníkovi oznámeno její následné řešení:

4.4.1 uznaná reklamace – uznání oprávněnosti reklamace, (zboží bude opraveno, či vyměněno na náklady výrobce)

4.4.2 neuznaná reklamace – zamítnutí reklamace, (zboží může být vyměněno či opraveno, ale pouze na náklady zákazníka)

4.5 Skladování reklamovaného zboží:

Reklamované zboží musí kupující skladovat až do konečného rozhodnutí tak, aby bylo možné objektivně zjistit jeho stav. Z uvedeného důvodu je kupující povinen uložit vadné výrobky odděleně až do vyřízení reklamace.

4.6 Lhůta pro vyřešení reklamace:

Lhůta pro vyřešení reklamace od písemného podání činí 30 dní

 

  1.  MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ:

Vážený zákazníku, jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. (mimosoudni_reseni_sporu.pdf)

×

Splátková kalkulačka ESSOX