Souhlas se zpracováním OÚ pro účely dotazů a příspěvků

1.    Udělujete tímto souhlas společnosti BPS-koupelny s.r.o., se sídlem Masarykova třída 197/3, 746 01 Opava, IČO: 25390023, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17736 (dále jen „správce“) aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

       •    jméno a příjmení

       •    emailovou adresu

       •    telefonní číslo

       •    IP adresu

2.    Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

       •    dotazů a příspěvků z formuláře u produktů

       •    dotazů z kontaktního formuláře

3.    Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to za účelem:

       •    komunikace se zákazníkem, uskutečněné prostřednictvím kontaktního formuláře

       •    dopovědí na dotazy z formuláře u produktů

4.    Zpracování osobních údajů je prováděno společností BPS-koupelny s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

       •    Poskytovatel hostingových a souvisejících služeb Váš Hosting s.r.o., IČO: Váš Hosting s.r.o., se sídlem Zbožská 1385/40, 288 02 Nymburk, zapsaná v obchodním rejstříku.

       •    Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5.    Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

6.    Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na poštovní adresu BPS-koupelny s.r.o., Masarykova třída 197/3, 746 01 Opava, prostřednictvím emailu na adresu info@bps-koupelny s žádostí o odstranění.

7.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

       •    vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů

       •    požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává

       •    vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii

       •    u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost

       •    nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování

       •    požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů

       •    na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením

       •    v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

×

Splátková kalkulačka ESSOX