Ochrana OÚ e-shopu bps-koupelny

 

1.    Společnost BPS-koupelny s.r.o., se sídlem Masarykova třída 197/3, 746 01 Opava, IČO: 25390023, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17736 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

       •    Jste-li fyzická osoba (nejste podnikatel):

                 –    jméno a příjmení

                 –    úplnou poštovní adresu

                 –    e-mailovou adresu

                 –    telefonní číslo

                 –    bankovní spojení

                 –    IP adresu

       •    Jste-li podnikající fyzická nebo právnická osoba:

                 –    název firmy

                 –    úplnou poštovní adresu

                 –    IČO

                 –    DIČ

                 –    jméno a příjmení kontaktní osoby

                 –    e-mailovou adresu

                 –    telefonní číslo

                 –    bankovní spojení

                 –    IP adresu

2.    Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3.    Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4.    Zpracování osobních údajů je prováděno společností BPS-koupelny s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

       •    Poskytovatel hostingových a souvisejících služeb Váš Hosting s.r.o., IČO: Váš Hosting s.r.o., se sídlem Zbožská 1385/40, 288 02 Nymburk, zapsaná v obchodním rejstříku.

       •    Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5.    Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

6.    Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@bps-koupelny

7.    Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.bps-koupelny.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

                 –    měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

                 –    základní funkčnosti webových stránek

                 –    retargeting

       •    Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

       •    Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

       •    Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

       •    Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

       •    Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

                 –    Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

                 –    Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

                 –    Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR

8.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

       •    zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

       •    vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

       •    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

       •    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

       •    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

       •    na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

       •    požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

       •    na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

       •    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

×

Splátková kalkulačka ESSOX